หัว Neutrik Asia ตรง ( ก่อนหุ้มด้วยวัสดุพีวีซี )
หัว Neutrik Asia งอ